Home » Nieuws » Duurzame bronnen leveren 10 procent van Vlaamse elektriciteit

Duurzame bronnen leveren 10 procent van Vlaamse elektriciteit


Het voorbije jaar werd in Vlaanderen 40 procent meer duurzame elektriciteit geproduceerd dan het jaar voordien. Het aandeel van duurzame bronnen in de Vlaamse energieproductie is volgens de nota van Vlaams minister van energie Freya Van den Bossche het voorbije jaar van 7 procent tot 10 procent toegenomen. De minister voegt er aan toe dat de productie van duurzame elektriciteit in Vlaanderen sinds het begin van de huidige legislatuur een verdubbeling heeft gekend.

De grootste groei werd het voorbije jaar opgetekend bij zonnepanelen (71 procent), gevolgd door biogas (39 procent), biomassa (31 procent) en windturbines (21 procent). Biomassa vertegenwoordigt op dit ogenblik in Vlaanderen 43 procent van de geproduceerde duurzame elektriciteit, gevolgd door zonnepanelen (28 procent). Het saldo is verdeeld over windenergie en biogas. Vlaanderen zit op het gebied van hernieuwbare energie perfect op schema voor de klimaatdoelstellingen. 

Bron: de Morgen

Lees meer Nieuws