Home » Energie » Vraag & Antwoord » Wie doet wat op deze markt?

Wie doet wat op deze markt?


Er zijn eigenlijk e

en 3-tal verschillende soorten leveranciers actief op de markt voor energie in België, waarvan de laatst hieronder opgesomde met name voor jou van belang is:

* Hoogspanningsnet: over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. De beheerders, de zogenaamde transmissienetbeheerders, voor het hoogspanningsnet zijn voor elektriciteit Elia en voor aardgas is dat Fluxys.

* Midden- en laagspanningsnet: deze is in handen van de intercommunales of distributienetbeheerders en dragen de verantwoordelijkheid om een distributienet uit bouwen en te onderhouden. Zij zijn bovendien verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit (onder laag- of middenspanning) en aardgas (onder lage of middendruk) tot bij de particulieren en de bedrijven.

* En dan als laatste de leveranciers die de energie bij jou aan huis bezorgen. Een energieleverancier koopt energie aan bij de producenten en/of invoerders van elektriciteit en aardgas en verkoopt deze energie op zijn beurt door aan consumenten. De lijst met erkende, Belgische aardgasleveranciers kunt u op deze site terugvinden onder het menu item overzicht van leveranciers.

Overzicht Elektriciteitsleveranciers

Overzicht Gasleveranciers


Het Meterbedrijf is verantwoordelijk voor het opmeten van de meterstanden bij alle huishoudens. Deze onafhankelijke maatschappij wordt aangesteld door de distributienetbeheerder. Het meterbedrijf geeft jouw verbruiksgegevens door aan de energieleverancier, die op basis van jouw verbruiksgegevens een factuur opstelt.

Toezicht

Er zijn een aantal officiële instanties die toezicht houden dat alle partijen zich aan de normen en regels houden. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG ) houdt op federaal niveau toezicht. Daarnaast heeft elk Gewest een eigen regulator: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG ) in Vlaanderen, het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) in Brussel en de Commission Wallonne pour l'Energie (CWaPE) in Wallonië.Meer FAQs