Home » Energie » Vraag & Antwoord » Waaruit bestaat het tarief van aardgas?

Waaruit bestaat het tarief van aardgas?


De eenheidsprijs voor aardgas (de prijs per kWh) is samengesteld uit diverse factoren. De prijs bestaat uit de som van de vervoers-, de distributie-, de heffingen en de energiekost.

De eenheidsprijs voor aardgas wordt weergegeven in een prijs per kWh. Deze prijs bestaat uit een aantal soorten tarieven:

1. Vervoerstarief; dit is de vergoeding voor het vervoer van aardgas over het vervoernet. Dit tarief wordt goedgekeurd door de federale regulator, de CREG. Bedraagt 7% van uw totale factuur.
2. Distributienettarief; dit is de vergoeding voor de distributienetbeheerder voor het vervoer van aardgas over zijn net naar de eindafnemer. Dit tarief hangt af van uw woonplaats en wordt goedgekeurd door de CREG. Bedraagt 25% van uw totale factuur.
3. De heffingen; deze worden bepaald door de verschillende overheden. Het gaat over de energiebijdrage, de federale bijdrage (voor de financiering van de CREG en de bijdrage voor het sociaal fonds), en de toeslag beschermde klanten. Bedraagt 3% van uw totale factuur.
4. Energiekosten; deze worden bepaald door de uiteindelijke leverancier en zijn afhankelijk van de onderstaande factoren. Bedragen 65% van uw totale factuur

    • a. de kosten voor de productie of invoer van aardgas door de leverancier;
    • b. de hoeveelheid aardgas die u als afnemer verbruikt en het tijdstip waarop u deze energie verbruikt: het zogenaamde verbruiksprofiel;
    • c. de administratieve kosten van de leverancier (bv. facturering, organiseren klantendienst);
    • d. de kosten die de leverancier maakt om te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen

Een leverancier kan op zijn factuur een onderverdeling maken van de componenten van de energiekost, maar is hier niet toe verplicht.Meer FAQs