Home » Energie » Vraag & Antwoord » Voorschotfacturen en eindafrekening

Voorschotfacturen en eindafrekening


Er zijn 3 soorten facturen: jaarlijkse eindafrekening, slotafrekening en voorschotfactuur.

 

Jaarlijkse eindafrekening

In principe ontvang je elk jaar minstens één eindafrekening.

De netbeheerder is immers verplicht om tweejaarlijks een meteropnemer langs te sturen om de meterstand op te nemen, en in de tussenliggende jaren een meteropnamekaart op te sturen aan de afnemer met de vraag om zelf de meterstand door te geven.

Hier vind je meer informatie over deze meteropname.

De meterstand die de netbeheerder verkrijgt via de meteropname, wordt doorgestuurd naar jouw leverancier. Die maakt op basis van deze meterstanden zijn jaarlijkse eindafrekening op. Als de leverancier geen meterstand heeft gekregen van de netbeheerder, kan hij geen eindafrekening opstellen.

De eindafrekening dient om het verschil te corrigeren tussen de tussentijds betaalde bedragen die gebaseerd zijn op een geschat verbruik (voorschotfacturen) en het te betalen bedrag op basis van het werkelijke verbruik. Als je meer hebt verbruikt dan was ingeschat, moet je bijbetalen. Als je minder hebt verbruikt dan ingeschat, krijg je geld terug of wordt dit verrekend in de volgende facturen.

 

Slotfafrekening

Je ontvangt ook een afrekening als je verhuist of van leverancier wisselt. Dit is een slotfactuur. Die factuur regelt de betaling van het energieverbruik met de vorige leverancier (bij een leverancierswissel) of voor de woning die je verlaat (bij een verhuizing). Ook deze facturen zijn gebaseerd op een opgenomen meterstand.
Je vindt hier meer informatie over deze meteropnames.

 

Voorschotfactuur

In de periode tussen twee afrekeningen betaal je voorschotten of krijg je voorschotfacturen.

Het bedrag op deze voorschotten wordt door de leverancier berekend op basis jouw verbruik tijdens het voorgaande jaar en/of een gemiddeld verbruik (als geen verbruiksgegevens bekend zijn van het voorgaande jaar). Op de afrekeningsfactuur wordt rekening gehouden met de betaalde voorschotten.

Omdat het bedrag van de voorschotten steeds gebaseerd is op een schatting, zijn vele leveranciers bereid om in overleg met jou het bedrag van de voorschotfactuur aan te passen. Zeker wanneer je hiervoor goede redenen aanhaalt (bijvoorbeeld tijdelijke leegstand van de woning of aankoop van nieuwe en energiezuinigere toestellen en verwarmingsinstallaties), zal de leverancier een aanpassing overwegen. Indien een leverancier niet ingaat op de vraag van een klant tot wijziging (verlaging) van het voorschotbedrag, is hij verplicht deze weigering voldoende te motiveren.Meer FAQs