Home » Energie » Vraag & Antwoord » Prijzen

Prijzen


Geen vaste elektriciteits- en aardgasprijs

In de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt zijn de leveranciers vrij om hun elektriciteits- en aardgasprijzen te bepalen. De federale overheid heeft wel een mogelijkheid om wettelijke maximum- of minimumprijzen voor elektriciteit en aardgas op te leggen. Zij heeft dit tot dusver nog niet gedaan (met uitzondering van de sociale maximumprijs, maar dit geldt enkel voor bepaalde afnemers).

Omdat er geen vaste elektriciteits- of aardgasprijs is, kan men ook niet spreken van één elektriciteits- en aardgasprijs. De prijzen die leveranciers zullen aanbieden zijn afhankelijk van verschillende factoren: het netgebied waar je woont en dus de distributienettarieven van de netbeheerder, jouw totale jaarlijkse verbruik, jouw aansluitvermogen, het aantal tellers (dag, nacht, uitsluitend nacht),

Meer FAQs