Home » Energie » Vraag & Antwoord » Opzeggen bij een verhuizing

Opzeggen bij een verhuizing


Bij een verhuizing moet het leveringscontract niet worden opgezegd. Het contract wordt in regel verder op het nieuwe adres gezet. Je dient de leverancier wel tijdig in te lichten over de verhuizing.

 

Er zijn bepaalde situaties dat je wel kunt overgaan tot (voortijdige) opzegging van het leveringscontract met ingang van de verhuisdatum:


Meer FAQs