Home » Energie » Vraag & Antwoord » Niet betaling van een factuur

Niet betaling van een factuur


 

Niet-betaling is niet onmiddellijk zonder energie!

Wanneer een afnemer zijn energiefacturen niet betaalt, kan de elektriciteits- en aardgastoevoer van deze afnemer niet onmiddellijk worden afgesloten. De Vlaamse overheid heeft een bijzondere procedure vastgelegd die moet worden gevolgd in geval van wanbetaling van de energiefactuur door een afnemer. Deze procedure is erop gericht de belangen van de afnemer zo goed mogelijk te beschermen.

De leveranciers zijn aan voorwaarden onderworpen voordat ze mogen overgaan tot opzegging van het leveringscontract. Als het leveringscontract wordt opgezegd en de afnemer geen nieuwe leverancier vindt, zijn er verplichtingen voor de netbeheerder die garanderen dat de afnemer nog steeds elektriciteit en aardgas kan verbruiken.

 

Herinneringsbrief

Wanneer een afnemer zijn elektriciteits- of aardgasfactuur niet heeft betaald binnen de betalingstermijn van de factuur (minimum 15 kalenderdagen na verzending van de factuur), zal de leverancier een herinneringsbrief sturen.

In die herinneringsbrief wordt aan de afnemer voorgesteld om contact op te nemen met de klantendienst van de leverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar om afspraken te maken over een afbetalingsplan (het afbetalen van de factuur in schijven). In de brief wordt eveneens beschreven welke gevolgen de niet-betaling van de factuur kan hebben (opzegging van het contract door de leverancier, installatie budgetmeter

Meer FAQs