Home » Energie » Vraag & Antwoord » Nachtmeter

Nachtmeter


Een nachtmeter telt het verbruik op een afzonderlijk elektriciteitscircuit in jouw woning of installatie waarop enkel verwarmingstoepassingen (zoals accumulatieverwarming en warmwaterboilers) mogen worden aangesloten. Dit circuit wordt eveneens bediend door de 'pulsen' die zorgen voor de omschakeling tussen dag- en nachtperiodes. Ze worden enkel gevoed tijdens de nachturen en zorgen zo voor een 'oplading' van de accumulatieverwarming of boiler. Tijdens de daguren kan dit circuit niet worden gebruikt.
De uren waarop deze circuits worden geactiveerd, hangen af van de regio waar je woont. Omdat de gelijktijdige inschakeling van deze verwarmingstoepassingen zeer veel vermogen vraagt en storingen kan veroorzaken op het distributienet, worden de inschakelingen gespreid tussen 21u 's avonds en middernacht. Zij worden 's ochtends terug uitgeschakeld. De netbeheerder garandeert echter steeds een dagelijkse opladingstijd van minstens 8 à 9 uren. Vooral in winterperiodes (tijdens extreme koude en tijdens weekends) wordt soms in de namiddag nog een oplaadperiode voorzien waarin deze circuits voor een paar uur extra worden geactiveerd.
Het tarief dat wordt verrekend op het geregistreerde verbruik van deze meter, is doorgaans goedkoper dan het dag- en nachttarief.

Meer FAQs