Home » Energie » Vraag & Antwoord » Kan ik mijn woning aansluiten op aardgas?

Kan ik mijn woning aansluiten op aardgas?


De distributienetbeheerder in uw regio is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas. Per gemeente worden de straten aangegeven waarin de aardgasnetbeheerder volgens planning de gasleidingen zal aanleggen in de drie komende jaren. Indien de gasleiding niet in de volledige straat en/of langs beide kanten wordt aangelegd, staan de huisnummers en/of de straatkant vermeld waarlangs de gasleiding zal worden aangelegd. Deze gegevens worden door de aardgasnetbeheerder bezorgd aan de betrokken gemeente. Ga voor een actueel overzicht naar uw gemeentekantoor of vraag deze op bij uw distributienetbeheerder.

Meer FAQs