Home » Energie » Vraag & Antwoord » Hoeveel kWh staat gelijk aan 1 liter Mazout?

Hoeveel kWh staat gelijk aan 1 liter Mazout?


Om het mazoutverbruik om te rekenen naar het aantal kWh dient u een vermeningvuldigheidsfactor (de zgn. calorische bovenwaarde) te gebruiken van 10,641. Dus 5000 liter mazout staat gelijk aan 5000*10,641 = 53205 kWh.

Meer FAQs