Home » Energie » Vraag & Antwoord » Dag- en nachtmeter

Dag- en nachtmeter


Afnemers met twee elektriciteitsmeters hebben ofwel een dag- en nachtmeter, ofwel een dag- en uitsluitend nachtmeter. De dagmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 6u en 21u of tussen 7u en 22u (afhankelijk van de regio en uw netbeheerder, vraag aan uw netbeheerder wanneer uw dagverbruik precies begint). De nachtmeter meet jouw elektriciteitsverbruik tussen 21u en 6u of tussen 22u en 7u.
Sinds 1 januari 2007 wordt ook het verbruik tijdens het weekend op jouw nachtmeter geregistreerd. Hierdoor kun je tijdens het weekend genieten van de lagere prijzen die worden aangerekend voor het verbruik tijdens de nacht. Kijk voor meer informatie op de website van de VREG.

Meer FAQs