Home » Energie » Vraag & Antwoord » Alles over dag- en nachtmeter

Alles over dag- en nachtmeter


Afnemers met twee elektriciteitsmeters hebben of wel een dag- en nachtmeter, of een dag- en uitsluitend nachtmeter.

De dagmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 6u en 21u of tussen 7u en 22u (afhankelijk van de regio en uw netbeheerder, vraag aan je netbeheerder wanneer het dagverbruik precies begint).

De nachtmeter meet je elektriciteitsverbruik tussen 21u en 6u of tussen 22u en 7u.

In de meeste netgebieden gebeurt de omschakeling van de dagteller naar de nachtteller en omgekeerd door een ontvangsttoestel dat 'pulsen' detecteert op het elektriciteitsnet. Deze pulsen worden uitgestuurd vanuit centrale zendinstallaties in het net op de overgangsuren van de dagperiode naar de nachtperiode (tussen 21u en 22u) en omgekeerd (tussen 6u en 7u). In sommige netgebieden gebeurt de omschakeling door een klok in de aansluiting zelf.

Tariefperiode Eandis
Tariefperiode Infrax

Leveranciers kunnen een aparte prijs aanbieden aan afnemers met twee meters, dus een aparte prijs contracteren voor hun dagverbruik enerzijds en hun nachtverbruik anderzijds. In principe is de prijs van het dagverbruik hoger dan de prijs van het nachtverbruik.

 

Leveranciers kunnen tijdens de nachtperiode immers goedkoper elektriciteit aankopen of produceren dan tijdens de daguren, omdat er dan minder elektriciteit wordt verbruikt.

 

Sinds 1 januari 2007 wordt ook het verbruik tijdens het weekend op de nachtmeter geregistreerd. Hierdoor kun je tijdens het weekend genieten van de lagere prijzen die worden aangerekend voor het verbruik tijdens de nacht.Meer FAQs