Home » Energie » Vraag & Antwoord » Woning verhuren of verkopen: het EPC

Woning verhuren of verkopen: het EPC


Het energieprestatiecertificaat of EPC.

U bent van plan om uw huis of appartement te verkopen of te verhuren. Er zijn een aantal zaken waar u zeker rekening mee moet houden. Door een Europese richtlijn moeten alle gebouwen die verkocht of verhuurd worden een energierapport hebben: het energieprestatiecertificaat of EPC.
Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het biedt een basis om te vergelijken met andere woningen.

- Het certificaat is verplicht vanaf het moment dat een woning te koop of te huur staat, zo niet riskeert de eigenaar een boete gaande van 500 tot 5000 euro.  Het EPC wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A en blijft 10 jaar geldig.

Wat houdt een EPC in?
- Op het EPC staat een kengetal (score) van 0 tot 700. Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal hangt af van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening van het kengetal wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Het kengetal kan dus afwijken van het verbruik op uw elektriciteitsfactuur.

- Het kengetal krijgt een plaats op de kleurenbalk (gaat van groen tot rood). Een kengetal in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend. Op de kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is.
Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen. In Wallonië en Brussel wordt er nog een label met een letter toegevoegd, enigszins naar het voorbeeld van de labels voor elektrische huishoudtoestellen.

- Het EPC geeft ook een aantal energiebesparende aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.


Hoe gaat het opmaken van een EPC in zijn werk?
- De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet een erkende energiedeskundige type A contacteren om er voor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het is aan te raden om verschillende energiedeskundigen type A te contacteren voor een offerte. Want er wordt door de overheid geen vaste prijs opgelegd.

- De energiedeskundige type A komt ter plaatse langs om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... De opmaak van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software verhoogt de reproduceerbaarheid. De energiedeskundige moet het EPC ondertekenen om rechtsgeldig te zijn. De energiedeskundige bezorgt het ondertekende EPC aan de eigenaar van de woning. De duur van de inspectie kan variëren van 45 minuten tot 3,5 uur.

- De EPC-score (kengetal) en het adres of de unieke code moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschriften, op websites, .... De unieke code is de tweede cijferreeks van het certificaatnummer.

- Het EPC moet door de verkoper/verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële) kopers/huurders die de woning bezoeken.Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen.
Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.


Prijs van een energieprestatiecertificaat.

- De prijzen zijn sterk uiteenlopende. In ons land betaalt u niet overal evenveel voor een certificaat. Een energieprestatiecertificaat in Wallonië blijkt beduidend duurder te zijn dan in Vlaanderen. Natuurlijk speelt de woning zelf (type, grootte, complexiteit van de structuur) een rol.
Gezien de prijsverschillen doet u er goed aan om vooraf een prijs te vragen voor de opmaak van een EPC.


Bron:Test Aankoop


Meer FAQs