Home » Energie » Vraag & Antwoord » Uw energiecontract opzeggen

Uw energiecontract opzeggen


Wanneer?
Als u van leverancier wilt veranderen moet u uw contract of uw energieleverancier niet opzeggen. U moet enkel een nieuwe leverancier zoeken en een energiecontract afsluiten. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Uw nieuwe leverancier regelt alles met uw oude leverancier. Er zijn leveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren.
 
Als uw leverancier het contract opzegt, moet hij u minimaal 1 maand de tijd geven om een nieuwe leverancier te zoeken.


Geen verbrekingsvergoeding meer voor gezinnen en KMO's.
Gezinnen en KMO’s moeten geen verbrekingsvergoeding meer betalen sinds 13 september 2012.
Dit is een beslissing van de federale overheid. Ter informatie: een KMO is een bedrijf met een maximumverbruik van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh aardgas.
Voor grotere bedrijven geldt nog wel een verbrekingsvergoeding. In de Algemene Voorwaarden van het contract staan de opzegvoorwaarden.

Om gratis te veranderen van leverancier moeten gezinnen en KMO’s enkel een contract met een andere leverancier tekenen. De nieuwe leverancier zorgt voor een vlotte leverancierswissel binnen de maand.


Ook geen verbrekingsvergoeding in een aantal andere gevallen.
- Wanbetaling: Een leverancier mag een contract opzeggen wegens wanbetaling van huishoudelijke verbruikers (= contract
  op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent). In dat geval kan hij ook geen vergoeding aanrekenen.
- Verhuizen: Bij een verhuizing wordt uw contract verdergezet op uw nieuwe adres. U moet uw leverancier wel tijdig inlichten
  over de verhuizing. In bepaalde situaties kunt u als particuliere verbruiker (= contract op privénaam voor een woning waar
  u al dan niet gedomicilieerd bent) vroegtijdig opzeggen:
        - als u verhuist naar het buitenland of een ander gewest;
        - als u verhuist naar een woning zonder aparte meter;
        - als u gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft.
- Late leverancierswissel: Als de werkelijke wisseldatum later valt dan de afgesproken datum, mag de oude leverancier de
  particuliere verbruiker (= contract op privénaam voor een woning waar u al dan niet gedomicilieerd bent) ook geen
  verbrekingsvergoeding aanrekenen. Hij moet tot de effectieve wisseldatum verder leveren aan dezelfde voorwaarden.


Meer FAQs