Home » Energie » Vraag & Antwoord » Kosteloos veranderen van leverancier

Kosteloos veranderen van leverancier


Gratis van leverancier veranderen.
Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. U kan makkelijk en zonder veel gedoe overstappen naar een andere energieleverancier.

Sinds 13 september 2012 kunnen gezinnen en KMO's gratis van leverancier veranderen. De energieleveranciers mogen geen verbrekingsvergoeding meer aanrekenen. U kan dus kosteloos overstappen naar een goedkopere leverancier. Wel dient u rekening te  houden met een opzegperiode van 1 maand.

Dit geldt voor:

- Gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van  bepaalde of onbepaalde duur

- Zelfstandigen en KMO's met een contract van bepaalde of  onbepaalde duur en een verbruik van:
         - maximaal 50 MWh voor elektriciteit
         - maximaal 100 MWh voor aardgas
- U wilt wel eens zien of het voor u goed is om te veranderen van energieleverancier? Maak dan zelf een vergelijking op
  www.aanbieders.be om te zien wie voor u de goedkoopste energieleverancier is. U kan bij het veranderen van
  energieleverancier voor twee aparte leveranciers kiezen, één voor elektriciteit en één voor aardgas. Of u kan kiezen voor
  één en dezelfde leverancier.
- U wilt veranderen van energieleverancier en u hebt een nieuw energiebedrijf gekozen? Zodra u een energiecontract
  afsluit, zal uw nieuwe energieleverancier uw oude energieleverancier contacteren. Zij regelen de overdracht onderling.
- Uw nieuwe energieleverancier meldt de overstap aan uw netbeheerder. Hij doet dat tijdig, zodat uw netbeheerder tijd heeft
  om uw meterstand op te vragen (via een meteropnamekaart). Als u uw meterstand niet doorgeeft, zal uw netbeheerder bij
  het veranderen van energieleverancier een schatting maken op basis van uw vorige verbruiksgegevens.
- Uw netbeheerder bezorgt de (geschatte) meterstand aan uw oude energieleverancier zodat hij de slotfactuur kan
  opmaken. Uw nieuwe energieleverancier krijgt bepaalde informatie die hem zal helpen bij het inschatten van het
  voorschotbedrag dat u moet betalen.
- Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u. Als u van leverancier wilt veranderen, moet u enkel een contract met een
 andere leverancier tekenen. Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u zodat u binnen de maand kunt veranderen.

- Wanbetaling: Een leverancier mag een contract opzeggen wegens wanbetaling van huishoudelijke verbruikers (= contract
  op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent). In dat geval kan hij ook geen vergoeding aanrekenen.
- Verhuizen: Bij een verhuizing wordt uw contract verdergezet op uw nieuwe adres. U moet uw leverancier wel tijdig inlichten
  over de verhuizing. In bepaalde situaties kunt u als particuliere verbruiker (= contract op privénaam voor een woning waar
  u al dan niet gedomicilieerd bent) vroegtijdig opzeggen:
        - als u verhuist naar het buitenland of een ander gewest;
        - als u verhuist naar een woning zonder aparte meter;
        - als u gaat inwonen bij iemand die al een contract heeft.Meer FAQs