Home » Energie » Vraag & Antwoord » Groene / Grijze stroom

Groene / Grijze stroom


Kiezen voor groene of grijze energie?

Bij uw energieleverancier kunt u kiezen tussen verschillende soorten energie: groene of duurzame energie en grijze energie. Waar u voor kiest, mag u zelf bepalen.

Grijze energie

Grijze energie is een ander woord voor milieubelastende energie of niet-duurzame energie. Bij het opwekken van grijze energie worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas. Kernenergie valt ook onder grijze energie.

Waarom grijze energie niet milieu vriendelijk is
Bij de verbranding van kolen komt veel CO2 vrij. Dit heeft negatieve gevolgen voor het milieu en ons klimaat. Het winnen en het verbranden van gas voor het opwekken van elektriciteit is ook milieu belastend, omdat bij de verbranding CO2 vrijkomt, en de natuurlijke gasvelden steeds meer op raken. Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief kernafval dat lange tijd opgeslagen moet worden.

Groene energie is duurzame energie

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet op kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Omdat de bronnen onuitputtelijk zijn, wordt ook wel de term duurzame energie gebruikt.

Bij de productie van duurzame elektriciteit is de uitstoot van CO2 lager dan bij grijze energie, of is er zelfs geen CO2 uitstoot. Er komen bij de productie van groene stroom dus minder of geen schadelijke stoffen vrij die een negatief effect hebben op het milieu en ons klimaat.

Voordelen groene energie:

  • Bij de productie komen minder schadelijke stoffen vrij
  • U draagt bij aan de productie van duurzame energie
  • U draagt bij aan een beter milieu

Gas met groene energie label
De productie van gas is belastend voor het milieu. Toch kan gas een groene energie label krijgen. Bijvoorbeeld als de CO2 uitstoot voor de gas productie gecompenseerd wordt door bosaanplant of herbossingsprojecten.

Kiezen voor groene energie is bijdragen aan de productie van duurzame energie

Als u kiest voor groene energie, ontvangt u thuis geen andere elektriciteit of gas. Wel levert u een belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie:

Een producent van electriciteit of gas die voldoet aan de eisen van het opwekken van duurzame energie ontvangt hiervoor een groencertificaat. Dit is een certificaat dat de overheid heeft ontwikkeld. Een energieleverancier koopt deze groencertificaten van producenten. Op een certificaat staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit of gas die de leverancier als groene energie mag verkopen. Is de hoeveelheid groene energie verkocht/verbruikt, dan moet de energieleverancier weer nieuwe certificaten kopen.

Als u kiest voor groene energie, draagt u door dit systeem bij aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie. Door de certificering is gegarandeerd dat uw energie ook daadwerkelijk groen is. Onafhankelijke instanties controleren de productiemiddelen.

Meer info? Lees dan ook dit dossier: Groene stroom? Uw leverancier getest door Greenpeace

Groene energie prijzen vergelijken

Wilt u ook groene energie? Vergelijk de prijzen voor groene energie van energieleveranciers. Met onze energie prijsvergelijker krijgt u direct een overzicht hoe groen het energie aanbod van een energieleverancier is. Bij de detailfiche van elk product staat het procentuele aandeel van groene stroom vermeld. Vergelijk prijzen groene en grijze energie.

Meer FAQs