Home » Energie » Vraag & Antwoord » Enkele tips voor een geslaagde wissel van energieleverancier.

Enkele tips voor een geslaagde wissel van energieleverancier.


1. Hou rekening met kortingen
Vergelijk de tarieven eerst zonder tijdelijke promoties. Die geven vaak een vertekend beeld. Na die eerste periode met korting kan de prijs ineens een stuk hoger liggen. Aanbieders.be houdt rekening met tarieven zonder korting, daar kunt u ze nadien zelf in rekening brengen.

2. Alleen uw eigen verbruik is de maat
Het is niet omdat een collega of buurman honderden euro bespaarde door een overstap naar leverancier X dat X ook voor u de goedkoopste zal zijn. Elk huishouden heeft een ander gebruiksprofiel. Het is afhankelijk van het metertype dat u gebruikt, het aantal gezinsleden, of u verwarmt op gas,… Het is dus zeer goed mogelijk dat uzelf bij nog een andere leverancier de beste voorwaarden krijgt.

3.  Variabel of vast tarief?
Er bestaan vast tarieven en variabele tarieven. Kiest u voor een vast tarief, dan kiest u in ieder geval voor zekerheid. U betaalt dan gedurende de looptijd van het contract een vaste prijs per kWh. Deze vaste prijs geldt enkel voor de leveringskost per kWh en niet voor alle overige kosten, zoals taksen en distributiekosten. Deze kosten worden niet door de leveranciers zelf bepaald maar door de overheid en hebben daar dus geen invloed op. Met een vaste prijs heeft u maar beperkt last van een stijgende energieprijs en dus beter zicht op uw jaarlijkse kosten.

Kiest u voor een variabel tarief, dan wordt iedere maand opnieuw het tarief per kWh bepaald door de leverancier. Dit kan in uw voordeel zijn als de tarieven per kWh dalen maar ook nadelig als energie duurder wordt. Dit geldt enkel voor het deel dat betrekking heeft op de leveringskost per kWh.
De verwachting is dat de energieprijzen vanaf 2013 fors zullen stijgen. Ook het loskoppelen van gas- en elektriciteitsprijzen van de olieprijs kan voor prijsschommelingen zorgen.

4.  De simulatie is maar een momentopname
De prijzen op onze website worden bij het begin van iedere maand aangepast en gelden indien u deze maand een contract zou afsluiten dat over twee maanden ingaat. Het is een zo goed mogelijke inschatting, maar niet meer dan dat. Die schatting geldt bovendien enkel voor het stuk energie op uw factuur. De heffingen, taksen en distributiekosten (waar de energieleverancier geen zicht op heeft) kunnen wijzigen. Hou hier rekening mee in de beoordeling van uw nieuwe leverancier.

Meer FAQs